an nhạc khỏa thân ở nhật với các nữ công trên sân khấu không còn 1 tấm vải che thân .Từ nhạc trưởng tới các vũ công thể hiện mỗi khi vào biểu diễn là họ từ từ cưởi bỏ hết quần áo mặc trên người để biểu diễn dưới đây là một số hình ảnh khỏa thân khi biểu diễn của một ban nhạc

Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh đầy đủ
Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh đầy đủ
Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh đầy đủ
Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh đầy đủ
Video của ban nhạc: